DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2007.38.50082

Активное гашение нестационарных колебаний прямоугольной пластины

Е. Г. Янютин, А. В. Воропай

Анотація


Пропонується методика активного гасіння нестаціонарних коливань прямокутної пластини. Гасіння виконується системою чотирьох нестаціонарних зосереджених навантажень, які отриманів результаті розв’язку оберненої задачі динамічної теорії пластин типу С. П. Тимошенка. Проблема зводиться до аналізу системи інтегральних рівнянь Вольтерра I роду, яка розв’язуєтьсячисельно з використанням спеціалізованого алгоритму та методу регуляризації А. М. Тихонова.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ