Статистическая динамика строительных конструкций при сейсмическом воздействии

Автор(и)

  • В. А. Жовдак
  • А. В. Торяник

Анотація

Описано алгоритм вирішення задачi статистичної динаміки для кінцево-елементних моделей конструкцій. Досліджено природу сейсмічних впливів і запропоновано способи їх моделювання з використанням імовірнісних підходів. Розроблено методичне й програмне забезпечення для дослідження динаміки фундаментів турбоустановок під впливом сейсмічного навантаження з урахуванням запізнення. Здійснено рішення задачi статистичної динаміки для моделi балки за допомогою розробленого алгоритму.

##submission.downloads##