DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2007.22.50033

Оценка достоверности измерения внутренних напряжений методами магнитной структуроскопии

А. Ю. Деньщиков, С. В. Подлесный, С. Н. Шилюк, К. П. Шаповалов

Анотація


У статті проведена оцінка достовірності результатів вимірювання внутрішніх напружень методом вимірювання коерцитивної сили. Дослідження проведене на різних марках стали. Виконана оцінка величини нев’язки визначення напружень, для додаткового контролю виконано порівняння точності вимірювань з результатами, одержаним тензометричним методом.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ