DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2006.32.50022

Выбор допускаемых напряжений в условиях абразивного изнашивания

А. Г. Приймаков, А. В. Устиненко

Анотація


Дано критеріальну оцінку порівняльної зносостійкості матеріалів з урахуванням структурної адаптації до умов середовища. Кількісно оцінений рівень анізотропії й складність структурного стану поверхонь абразивного зношування за допомогою Фур'є-аналізу. Показано, як здійснити вибір допустимих напруг при наявності абразиву в зоні тертя.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ