DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2006.32.50020

Анализ чувствительности конструкций при воздействии физических полей различной природы

С. А. Назаренко

Анотація


В статті пропонуються методи аналізу чутливості складних скінченноелементних моделей при дії фізичних полів різної природи. Досліджено обчислювальні етапи одержання градієнтів функціоналів механічних систем за наявності силової, електромагнітної і теплової дій. Розглянуто області застосування розробленого математичного апарату.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ