DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2003.12.49975

Влияние структуры наплавленного материала на прочность и долговечность деталей машин

А. И. Березняков, Ю. А. Градыский, Н. Г. Стадниченко

Анотація


Досліджено вплив температури поверхні осадження і швидкості охолодження наплавляємого в процесі електромагнітного наплавлення матеріалу на втомну міцність і триботехнічні характеристики реставрованої поверхні. Отримано рівняння, що зв'язує виробництво ентропії зі швидкістю охолодження матеріалу. Експериментально встановлено, що термомагнітна обробка матеріалу приводить до поліпшення його структури. Виявлено, що відновлення деталей методом електромагнітного наплавлення приводить до поліпшення структури і триботехнічних властивостей поверхні.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ