DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2002.10.49972

Деякі результати дослідження граничного шару на обтічній поверхні методом термопарного термо-анемометра

Н. А. Андреєва

Анотація


Подані результати теоретичних і експериментальних досліджень стану граничного шару на обтічних поверхнях на основі термопарного термоанемометра (ТТА) – вимірювача малих швидкостей потоку рідини і газу. Експериментально обґрунтована можливість використання ТТА як індикатора переходу ламінарної течії в турбулентну і фіксації відриву граничного шару , а також використання ТТА як індикатора відриву граничного шару на несучих поверхнях літального апарату (ЛА).

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ