DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2002.10.49968

Упрощенная модель теплового режима управляемого потока газа в магистральном трубопроводе подземной прокладки

А. В. Якунин, В. А. Ратаушкин

Анотація


Розглядаються слабо нестаціонарні неізотермічні керовані процеси транспорту газу, що дозволяє використати ряд спрощуючих припущень про характер течії. Пропонується скінченне аналітичне зображення розподілу температури газу вздовж трубопроводу, одержане на основі методу малого параметра і декомпозиції крайової задачі в рамках операційного числення.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ