DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2004.31.49791

Влияние нестационарности процесса теплопроводности на термическое сопротивление тепловой изоляции

В. М. Капинос, В. Н. Пустовалов, М. В. Мезерная

Анотація


У розрахунках нестаціонарних процесів теплообміну співвідношення, що описують конвективний теплообмін, використовуються в такому ж виді, як і при стаціонарних умовах, що не завжди може бути виправданим. У цьому зв’язку розглянуте наближене рішення нестаціонарної задачі теплопровідності для необмеженої пластини з введенням заміни теплового опору граничними умовами третього роду.Показано, що умовний коефіцієнт тепловіддачі на поверхні, що ізолюється, у вигляді відношення теплопровідності до товщини ізоляції, що використовується при стаціонарному режимі, внаслідок акумуляції теплоти збільшується в нестаціонарних умовах, що необхідно приймати до уваги.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ