DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2004.31.49779

Вариационная формулировка задачи ползучести при конечных деформациях

А. А. Золочевский, С. Н. Склепус

Анотація


В статті розглянута варіаційне формулювання задачі повзучості при великих деформаціях. На базі матеріального підходу Лагранжа, принципу віртуальної роботи а також тензорів швидкостей деформацій Гріна-Лагранжа та швидкостей напружень Піола-Кірхгоффа отримано варіаційний принцип в формі Лагранжа. Рівняннями Ейлера для функціонала Лагранжа є лінеаризовані рівняння рівноваги тіла та статичні граничні умови, записані відносно швидкостей переміщень.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ