DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2006.21.49733

Влияние параметров анизотропии упругой линзы на ее фокусирующие свойства

Г. М. Иванченко

Анотація


Розглядаються випадки фокусування плоскої нестаціонарної розривної хвилі в трансверсально-ізотропному середовищі поверхнями плоско-випуклої трансверсально-ізотропної пружної лінзи. Досліджується залежність положення зон фокусування хвилі від величин параметрів анізотропії середовища лінзи.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ