DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2008.36.49636

Усовершенствованный алгоритм анализа динамики нелинейных систем

С. В. Филипковский

Анотація


Для оптимізації параметрів систем, які роблять коливальні рухи, актуальні малий час і висока точність рахування задачі аналізу. Цього потребує багатократне повторення розрахунків при визначенні экстремуму функції цілі. В статті запропонований алгоритм аналізу перехідних коливальних процесів, викликаних короткочасними або раптовими навантаженнями систем з гіроскопічними силами й нелінійним демпфіруванням. Для рішення диференціальних рівнянь руху спільно використані методи Рунге-Кутта й Адамса. Визначено умови й розроблена процедура зміни методу інтегрування.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ