DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2008.36.49592

Вклад Е.Г. Голоскокова в развитие теории нестационарных колебаний

А. А. Ларин

Анотація


У статті викладена коротка історія розвитку теорії нестаціонарних коливань механічних систем і проаналізований внесок у неї відомого вченого з ХПІ – доктора технічних наук, професора Є.Г.Голоскокова. Присвячується 80-річчю з дня народження.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ