DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2009.30.49551

Numerical modeling of phase-separation in binary media based on the cahn-hilliard equation

S. Gladkov, M. Stiemer, A. Grosse-Woehrmann, B. Svendsen

Анотація


У статті описано процедуру наближеного рішення рівняння Кана-Хіллярда в частинних похідних 4го порядку котра базується на явному методі Ейлера в часі та змішаній постановці з бі-лінійними скінченими елементами в просторі. Наведено чисельні рішення для ідеалізованої моделі з двуямним потенціалом (в 2-х та 3-х просторових вимірах) та більш фізично релевантної моделі з логарифмічним потенціалом (тільки в 2-х просторових вимірах).

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ