Колебания и устойчивость сжатых многослойных пластин сложной формы

Автор(и)

  • В. В. Ткаченко

Ключові слова:

Многослойных симметричная пластина, теория R-функций, метод Ритца

Анотація

У статті запропоновано метод дослідження статичної стійкості багатошарових пластин симетричної структури під дією стискаючих зусиль в серединній площині пластини. В основу методу покладено використання теорії R-функцій та варіаційного методу Ритца. Математична постановка виконана в рамках класичної та уточненої теорії першого порядку. Запропонований метод враховує неоднорідний докритичний стан пластини. Метод проіллюстровано на конкретних задачах. З метою аналізу вірогідності та точності розробленого підходу виконано порівняння отриманих результатів з відомими в літературі. Також були одержані нові результати для деяких багатошарових пластин симетричної структури зі складною формою плану.

##submission.downloads##