DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2010.69.49476

Волновые поля синфазных высокочастотных колебаний упругой среды

В. А. Ванин, А. А. Григорьев

Анотація


Показано, що зміни амплітуди поперечних синфазних високочастотних коливань пружного середовища, індукованих однорідним полем коливань тиску, описуються системою рівнянь Максвела. Вивчені умови, при яких в пружно-пластичному суцільному середовищі виникає однорідне поле високочастотних коливань тиску.

Ключові слова


Система уравнений Максвелла; упруго-пластическая сплошная среда; синфазные высокочастотные колебания

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ