DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2011.63.49439

Анализ упруго-пластического деформирования при моделировании операции «заполнения углов». Часть 2

Д. В. Лавинский

Анотація


У роботі запропоновано математичну постановка задачі пружного-пластичного деформування системи контактно взаємодіючих тіл при магнітно-імпульсному навантаженні. Рівняння стану визначено за законами пластичної течії. Розв’язано, як приклад, задачу пружно-пластичного деформування кутової заготовки при дії плоскої системи сил імпульсного магнітного поля. Одержані величини зовнішнього тиску та зроблені загальні рекомендації для проведення подібних технологічних операцій.

Ключові слова


Упруго-пластическое деформирование; магнитно-импульсная нагрузка; угловая заготовка

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ