DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2012.55.49423

Длительная прочность регулирующего клапана шиберного типа с учетом неоднородного распределения температуры

Г. И. Львов, С. В. Лысенко, Р. П. Перин

Анотація


Для урахування неоднорідного розподілу температури запропоновано за допомогою функцій Арреніуса розширити класичну модель механіки руйнування Качанова-Работнова-Хейхерста. Запропонована неізотермічна теорія повзучості з урахуванням пошкоджуваності була вбудована у скінчено-елементний код ПК ANSYS за допомогою розробленої підпрограми. Для тривимірної моделі корпусу шиберного клапана було проведено чисельний розрахунок тривалої міцності.

Ключові слова


механика разрушения; неизотермическая теория ползучести; численный расчет; длительная прочность

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ