DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2012.67.49398

Разрушение цилиндрической оболочки в зоне вмятины под действием внутреннего давления

Б. Я. Кантор, А. Н. Шупиков, Р. Л. Онацкий

Анотація


У статті розглянуто руйнування циліндричної оболонки в зоні вм’ятини, яка навантажена внутрішнім тиском. Виконано співставлення напружень та деформацій під дією руйнівного тиску для оболонки з вм’ятиною і без. Розв'язання проведено на основі методу скінченних елементів, з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності.

Ключові слова


цилиндрическая оболочка; внутреннее давление; физическая и геометрическая нелинейность

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ