DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2013.63.44988

Расчет напряжений циклически-симметричных пространственных конструкций

А. Н. Шупиков, C. Ю. Мисюра

Анотація


Розроблено методику розрахунку просторових циклічно симетричних конструкцій з радіальнимиребрами. Перевірена працездатність пропонованого підходу і підтверджено достовірність результатів одержуваних на його основі. Відносні величини деформацій і прогинів оребренноїпластини, отримані експериментально, близькі до величин, які знайдено аналітично і на основізапропонованого підходу. На основі представленої методики проведено аналіз напружено-деформованого стану кришки поворотно-лопатевої гідротурбіни.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ