DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2013.63.44987

Аэроупругие колебания обтекателей ракет-носителей в сверхзвуковом газовом потоке

М. В. Чернобрывко, К. В. Аврамов, Т. Я. Батутина, Ю. В. Меша

Анотація


Запропонований метод аналізу динамічної стійкості параболічних оболонок в надзвуковомугазовому потоці. Для опису динаміки параболічної оболонки застосовується метод заданихформ. Коливання конструкції описуються лінійною динамічною системою із скінченною кількістю степенів свободи. Для аналізу стійкості тривіального стану рівноваги розраховуються характеристичні показники.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ