Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 47 (2005): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" До оптимального проектування коліс рухомого складу залізниць при технологічних та експлуатаційних навантаженнях Анотація   PDF
М. К. Резниченко, О. В. Щепкін
 
№ 42 (2009): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" До розрахунку оберненої деформації повзучості нелінійно в’язкопружних полімерів за умов повного розвантаження Анотація   PDF
Я. В. Павлюк
 
№ 57 (2014): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" До розрахунку релаксації напружень нелінійно-в’язкопружних матеріалів при нестаціонарному одновісному деформуванні Анотація   PDF
Я. В. Павлюк
 
№ 69 (2010): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" До умови ортогональності форм коливань механічної системи «Підресорена маса вагона – колесо – рейка» Анотація   PDF
В. П. Шпачук, Г. О. Нікітіна
 
№ 47 (2008): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Дослідження вимушених коливань тривимірнихцикло–симетричних конструкцій з випадковим розладом методом Монте-Карло Анотація   PDF
О. О. Ларін
 
№ 67 (2012): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Дослідження впливу форми та розташування проміжного роз'ємного звязку Z-типу на контактні напруження в лопатках з двоярусним бандажем Анотація   PDF
О. С. Степченко, С. Л. Артьомов, В. О. Гунько
 
№ 63 (2013): Вісник НТУ ХПІ: Серія Динаміка та міцність машин Дослідження динаміки гідромеханічних силових передач на базі системи комп'ютерної алгебри Анотація   PDF
Є. І. Дружинін, А. С. Бєломитцев
 
№ 52 (2011): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Дослідження динамічного напруженого стану в лопатках турбомашин методом комбінованого розкладання по власним формам напружень та переміщень Анотація   PDF
С. О. Грицан, О. О. Ларін
 
№ 40 (2017): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Дослідження напружено деформованого стану, коливань та оптимальне проектування несучих конструкцій гідротурбін Анотація   PDF
S. Y. Misiura, A. N. Shupikov
 
№ 37 (2010): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Дослідження напружено-деформованого стану гайки зі стопорним посадочним кільцем Анотація   PDF
А. Г. Андрєєв, В. О. Белостоцький, О. В. Щепкін
 
№ 69 (2010): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Дослідження напружено-деформованого стану деяких типів профільних з’єднань з натягом Анотація   PDF
А. Г. Андрєєв, О. В. Щепкін, .
 
№ 38 (2007): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Дослідження напружено-деформованого стану трійникових з’єднань трубопроводів гідросистем Анотація   PDF
О. А. Бабич, О. І. Трубаєв, І. В. Чалий
 
№ 46 (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Дослідження нелінійних коливань багатошарових пологих оболонок з вирізами методом R-функцій Анотація   PDF (English)
L. Kurpa, G. Timchenko, A. Osetrov
 
№ 46 (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Дослідження пружно-пластичного згину тонких оболонок і пластин методом R-функцій Анотація   PDF (English)
I. Morachkovska, G. Timchenko, E. Lyubitskaya
 
№ 57 (2015): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Дослідження ресурсу напівпричепу автоцистерни при русі по дорогам із покриттям різної якості Анотація   PDF
О. О. Ларін, К. Є. Потопальська
 
№ 55 (2012): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Експериментальні дорожні дослідження плавності ходу спеціалізованого транспортного засобу з нелінійним підресоренням Анотація   PDF
О. О. Ларін, О. О. Водка, О. О. Назаров, С. А. Соколовський
 
№ 58 (2014): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Експериментальні дослідження вертикальних коливань спеціалізованого транспортного засобу з нелінійним підресоренням при переїзді одиночної нерівності Анотація   PDF
А. Я. Калиновський, О. О. Ларін, О. О. Водка, В. М. Баштовий, Р. О. Кайдалов
 
№ 26 (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Експериментальна оцінка характеристик опору втомі гумо-кордних композитів при деформуванні в напряму ортогональному армуванню до та після штучного старіння Анотація   PDF
O. O. Larin
 
№ 58 (2014): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Експериментальне визначення ефекту Баушингера і пошкоджуваності матеріалу Анотація   PDF
В. О. Окороков
 
№ 21 (2006): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Експериментальне дослідження працездатності колінчастих валів та циліндро-поршневих груп дизелів авіаційної наземної техніки Анотація   PDF
Ю. О. Градиський, О. Г. Приймаков
 
№ 42 (2009): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Експериментальне дослідження руйнування тонких пластин Анотація   PDF
Д. В. Бреславський, І. В. Наумов
 
№ 31 (2004): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Експериментально-аналітичне визначення параметрів зношування та витривалості авіаційних матеріалів Анотація   PDF
О. Г. Приймаков, Г. О. Приймаков, Ю. О. Градиський, О. В. Бобровицький
 
№ 55 (2012): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Жизненный и творческий путь Сергея Ивановича Богомолова Анотація   PDF (Русский)
О. В. Кедровская, А. А. Ларин, Г. И. Львов
 
№ 12 (2003): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Задача о контактном взаимодействии анизотропных тороидальных оболочек Анотація   PDF (Русский)
С. М. Верещака
 
№ 57 (2015): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Задачи оптимизации многокомпонентных тел неоднородной структуры Анотація   PDF (Русский)
С. А. Назаренко
 
126 - 150 з 673 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>