DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2017.40.119713

Особливості моделювання роторної динаміки за допомогою методу скінченних елементів з урахуванням взаємної дії демпфуючих властивостей конструктивних елементів турбомашин

G. Yu. Martynenko, O. M. Marusenko

Анотація


Розглянуто особливості моделювання параметрів динаміки ротора з використанням конструкційного та конструктивного демпфування (з урахуванням зміни коефіцієнтів жорсткості опор, демпфування в опорах та демпфування в матеріалі ротора). Розглянуто трансляційні, деформаційні і змішані форми коливань ротора. Проаналізовано вплив взаємодії демпфуючих властивостей елементів ротора на його динаміку. Результати наведено у вигляді амплітудно-частотних характеристик і орбіт траєкторій руху вузлів осі ротора при різних параметрах.

Ключові слова


роторні системи; коефіцієнт демпфування; жорсткість; амплітудно-частотна характеристика; орбіти руху

Повний текст:

PDF

Посилання


Nashif A. Dempfirovanie kolebanij. Moscow: Mir, 1988. 488 p. 2

Panovko Ja. G. Vnutrennee trenie pri kolebanijah uprugih sistem. Moscow: Fizmatgiz, 1960. 193 p.

Pysarenko G. S., Jakovlev A. P., Matveev V. V. Vybropogloshhajushhye svojstva konstrukcyonnыh materyalov: spravochnyk. Kyyiv: Naukova dumka, 1971. 376 p.

Martynenko G. Ju., Marusenko O. M. Mozhlyvosti standartnyh programnyh zasobiv z urahuvannja zhorstkisnyh vlastyvostej opor pry rozrahunkah dynamiky rotoriv turbomashyn. Vseukrai'ns'kyj naukovo-tehnichnyj zhurnal "Vibracii' v tehnici ta tehnologijah". Vinnycja, 2017.

Martynenko G. Ju., Marusenko O. M. Sposobы ucheta y modelyrovanyja syl soprotyvlenyja razlychnoj fyzycheskoj pryrodы v mehanycheskyh dynamycheskyh, kolebatel'nыh y rotornyh systemah. Visnyk NTU "KhPI". Serija: Dynamika ta micnist' mashyn. – Kharkiv: NTU "KhPI". 2016. No 46 (1218). P. 52-60.

Modelirovanie dempfirujushhih svojstv materialov v ANSYS. Web: http://caeclub.ru/sites/default/files/users/files/ 2907/modelirovanie_dempfiruyushchih_svoystv_materialov_v_ ansys.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Нашиф А. Демпфирование колебаний / А. Нашиф., Д Джоунс., Дж. Хендерсон. – М.: Мир, 1988. – 488 с.

2. Пановко Я. Г. Внутреннее трение при колебаниях упругих систем / Я.  Г. Пановко. – М.: Физматгиз, 1960. – 193 с.

3. Писаренко Г. С. Вибропоглощающие свойства конструкционных материалов: справочник / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев. – К.: Наукова думка, 1971. – 376 с.

4. Мартиненко Г. Ю. Можливості стандартних програмних засобів з урахування жорсткісних властивостей опор при розрахунках динаміки роторів турбомашин / Г. Ю. Мартиненко, О. М. Марусенко // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». – Вінниця, 2017.

5. Мартиненко Г. Ю. Способы учета и моделирования сил сопротивления различной физической природы в механических динамических, колебательных и роторных системах / Г. Ю. Мартиненко, О. М. Марусенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка та міцність машин. – Х. НТУ «ХПІ». – 2016. – № 46 (1218). – С. 52-60.

6. Моделирование демпфирующих свойств материалов в ANSYS. Режим доступа: http://caeclub.ru/sites/default/files/ users/files/2907/modelirovanie_dempfiruyushchih_svoystv_ma terialov_v_ansys.pdf