DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2017.40.119707

Оцінка міцності і придатності для використання з’єднань з натягом з геометричними аномаліями

A. G. Andreev, O. V. Schepkin

Анотація


Предметом дослідження є порівняльний аналіз з’єднань з натягом, які мають відхилення від правильної геометричної форми. Розглядаються різні геометричні аномалії форми валу: конічна, бочкоподібна, сідлоподібна, посадка валу еліптичної форми в круглу втулку. Результати наводяться у формі таблиць і рисунків. Виконані дослідження дозволяють дослідити вплив параметрів з'єднання на його міцність, намітити раціональні шляхи його зміцнення.

Ключові слова


втулка; вал; посадка з натягом; геометричні аномалії; метод скінченних елементів

Повний текст:

PDF

Посилання


Berniker E.I. Posadki s natyagom v mashinostroenii. Moscow-Leningrad: Mashinostroenie, 1968. 168 p.

Tarabasov N.D. Raschet napryazhennyh posadok v mashinostroenii. Moscow: Mashgiz, 1961. 264 p.

Dunaev P.F., Lelikov O.P., Varlamova L.P. Dopuski i posadki. Obosnovanie vybora: Ucheb. posobie dlya studentov mashinostroitel'nyh vuzov. Moscow: Vysshaya shkola, 1984. 112 p.

Prigorovskij N.I. Metody i sredstva opredeleniya polej deformacij i napryazhenij. Moscow: Mashinostroenie, 1983. 248 p.

Serensen S.V., Kogaev V.P., Shnejderovich R.M. Nesuschaya sposobnost' i raschety detalej mashin na prochnost'. Moscow: Mashgiz, 1963. 452 p.

Zenkin A.S., Arpent'ev B.M. Sborka nepodvizhnyh soedinenij termicheskimi metodami. Moscow: Mashinostroenie, 1987. 128 p.

Grechishev E.S., Il'yashenko A.A. Soedineniya s natyagom: raschety, proektirovanie, izgotovlenie. Moscow: Mashinostroenie, 1981. 247 p.

Balackij L.T. Ustalost' valov v soedineniyah. Kyyiv: Tehnіka, 1972. 180 p.

Balackij L.T. Prochnost' pressovyh soedinenij. Kyyiv: Tehnika, 1982. 151 p.

Podgornyj A.N., Gontarovskij P.P., Kirkach B.N. Zadachi kontaktnogo vzaimodejstviya elementov konstrukcij. Kyyiv: Naukova dumka, 1989. 232 p.

Miller V.S. Kontaktnyj teploobmen v elementah vysokotemperaturnyh mashin. Kyyiv: Naukova dumka, 1966. 164 p.

Zenkevich O. Metod konechnyh elementov v tehnike. Moscow: Mir, 1975. 541 p.

Segerlind L. Primenenie metoda konechnyh elementov. Moscow: Mir, 1979. 392 p.

Vinogradskij D.G., Andreev A.G. Vzaimnoe vliyanie soedinenij s natyagom. Visnyk NTU "KhPI". Seriya: Dynamika i micnist' mashyn. Kharkiv: NTU "KhPI", 2016. No 26 (1198). P. 37-44. http://dx.doi.org/10.20998/2078-9130.2016.26.79925


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Берникер Е. И. Посадки с натягом в машиностроении / Е. И. Берникер. – М.-Л.: Машиностроение, 1968. – 168 с.

2. Тарабасов Н.Д. Расчет напряженных посадок в машиностроении / Н. Д. Тарабасов. – М.: Машгиз, 1961. – 264 с.

3. Дунаев П.Ф. Допуски и посадки. Обоснование выбора: Учеб. пособие для студентов машиностроительных вузов / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов, Л. П. Варламова. – М.: Высшая школа, 1984. – 112 с.

4. Пригоровский Н. И. Методы и средства определения полей деформаций и напряжений / Н. И. Пригоровский. – М. : Машиностроение, 1983. – 248 с.

5. Серенсен С. В. Несущая способность и расчеты деталей машин на прочность / С. В. Серенсен., В. П. Когаев, Р. М. Шнейдерович. – М.: Машгиз, 1963. – 452 с.

6. Зенкин А.С. Сборка неподвижных соединений термическими методами / А. С. Зенкин, Б. М. Арпентьев. – М.: Машиностроение, 1987. – 128 с.

7. Гречишев Е.С. Соединения с натягом: расчеты, проектирование, изготовление / Е. С. Гречишев, А. А. Ильяшенко. – М.: Машиностроение, 1981. – 247 с.

8. Балацкий Л. Т. Усталость валов в соединениях / Л. Т. Балацкий. – К.: Техніка, 1972. – 180 с.

9. Балацкий Л.Т. Прочность прессовых соединений / Л. Т. Балацкий. – К.: Техника, 1982. – 151 с.

10. Подгорный А.Н. Задачи контактного взаимодействия элементов конструкций / А. Н. Подгорный, П. П. Гонтаровский, Б. Н. Киркач. – К.: Наукова думка, 1989. – 232 с.

11. Миллер В.С. Контактный теплообмен в элементах высокотемпературных машин / В. С. Миллер. – К.: Наукова думка, 1966. – 164 с.

12. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич. – М.: Мир, 1975. – 541 с.

13. Сегерлинд Л. Применение метода конечных эле-ментов / Л. Сегерлинд. – М.: Мир, 1979. – 392 с.

14. Виноградский Д.Г. Взаимное влияние соединений с натягом / Д.Г. Виноградский, А.Г. Андреев // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 26 (1198). – С. 37-44. – http://dx.doi.org/10.20998/2078-9130.2016.26.79925